Przejdź do treści

Spotkajmy się w naszym kościele!

  • Nabożeństa w niedziele i święta: godz. 9.00
  • Komunia Święta – w 1 i 3. niedzielę miesiąca; w Adwencie i Pasji w każdą niedzielę.
  • Nabożeństwa tygodniowe: w okresie adwent i pasji: środy g. 17.00
  • Spotkania młodzieżowe: piątki 17:30
  • Szkółka Niedzielna (dla dzieci) : w czasie nabożeństw
  • Próby chóru kościelnego: wtorki 18:00

Zapraszamy na nabożeństwo

W Święto Zesłania Ducha Świętego 28. maja 2023 r. o godzinie 10.00 siedmioro naszych młodych sióstr i braci będzie składać ślubowanie wierności …

We wrześniu 2023 roku w Krakowie odbędzie się spotkanie globalnej wspólnoty luterańskiej. Jednym z ważnych celów Trzynastego Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej (ŚFL) będzie …

Kościół – dzieło Ducha Świętego

„Kościoły nasze uczą, że jeden święty Kościół trwać będzie po wszystkie czasy. Kościół zaś jest zgromadzeniem świętych, w którym się wiernie naucza [niem.: zwiastuje] Ewangelii i należycie udziela sakramentów” (Wyznanie augsburskie, art. VII) 

Tylko Pismo

Reformacja wezwała Kościół do powrotu do Pisma Świętego. Oznacza to, że jedynym źródłem wiary i życia każdego chrześcijanina jest Biblia.

Tylko Chrystus

Solus Christus oznacza, że jedynym Zbawicielem świata, Panem życia i śmierci, jedynym i prawdziwym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a człowiekiem jest Jezus Chrystus.

Tylko Łaska

Człowiek zostaje usprawiedliwiony przez Boga ze swoich grzechów jedynie z łaski, dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu.

Tylko Wiara

Wiara jest zaufaniem Bogu, a nie zasługą względem Niego. Wiara jest warunkiem przyjęcia darowanego z łaski usprawiedliwienia.